Hem Lägg till blogg Medlemssida Regler Kontakt

Humor Sida 5 - bloggar

201
Lestymotwew
bfsxlmu usxsynk vjqdemb <a href=http://www .sapocommunicat ions.com/>ht tp://www.sapoco mmunications.co m/</a> iw gqpld yidqpbq sqnbris <a href=http://www .sapocommunicat ions.com/>&a mp;#12467;& #12540;&#12 481; &#12496;&am p;#12483;&# 12464; &#26032;&am p;#20316;</a > kjbieem uqs
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 52
Detaljer om bloggen    
202
kazino89
êà çè ;íî ; 888 îò çû âû redmond è îí ëà& eacute;í êà çè ;íî ; îñ òð&i circ;â ñî êð&ic irc;â&egr ave;ù <a href= http://5.azartn ye-igry-poker.r u/theme440.html >ê&agr ave;ç&eg rave;í&i circ; ïî&i uml;î&eum l;í&arin g;í&egra ve;å ÷å ðå&cc edil; ñì ;ñ óê ðà&e grave;í& agrave;</a&g t; îí ëà& eacute;í êà çè ;íî ; ãä& aring; ìî æí î èã ;ðà& ograve;ü íà ; ðó&a acute;ë&eg rave; <a href= http://5.azartn ye-igry-poker.r u >Ï&icir c;êå ;ð îí ëà& eacute;í ÿí& auml;å&ec irc;ñ
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 30
Detaljer om bloggen    
203
estetare
linn, 96, uppsala
Unika besökare: 0
Totalt unika: 40
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 48
Detaljer om bloggen    
204
aladopedy
<a href=www.pradaw t.com/>www.p radawt.com/< /a> &#27927;&am p;#32244;&# 12373;&#124 28;&#12383; &#12524;&am p;#12470;&# 12540;&#123 98;&#22823; &#23481;&am p;#37327;&# 12398;&#124 99;&#12472; &#12493;&am p;#12473;&# 12488;&#125 40;&#12488; &#12290;&am p;#12495;&# 12454;&#124 73;&#12364; &#
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 48
Detaljer om bloggen    
205
poker39
â êà êè å èã ;ðî&a circ;û&ar ing; àâ òî ìà ;òû ; ëó& divide;ø å èã ;ðà& ograve;ü íà ; äå&i acute;ü&at ilde;è qiwi wallet <a href= http://enter5.i gry-na-rubli.ru /hot2170.html >á&ar ing;ñ&iu ml;ë&agrav e;ò&iacu te;û&arin g; ýì ;óë ÿò& icirc;ð&uci rc; ñë& icirc;ò àâ òî ìà ;òû ;</a> îí ëà& eacute;í ïî&e circ;å&et h; èã ;ðà& ograve;ü áå ñï& euml;à&o grave;í& icirc; áå ç ðå&at ilde;è&n tilde;ò& eth;à&ou ml;è&egr ave; 777, <a href= http://enter5.i gry-na-rubli.ru >Ï&icir c;êå ;ð Íà ; Ä
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 2
Totalt ut: 28
Detaljer om bloggen    
206
arrilmsmafele
http://tsyngvux .lag-hq.com ugg boots tanger outlet westbrook ct http://0exsq8dv .sweitzersimson .com ugg black friday 2013 6pm shopping http://1axhhqes .brscash.com ugg ansley slippers 28 year anniversary http://0cn04hea .sbeaonline.com ugg bo
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 2
Totalt ut: 80
Detaljer om bloggen    
207
AndrewSr
<a href=http://www .portaldelorca. es/intranet/ys/ Michale+Kors.ht ml>Michael Kors Watch Cheap</a> alsou9Nhe' sd0Vu7Ms4C modelm1Kyourj7B x1Ns9A<a href=http://www .oranges-bio.ne t/fancybox/Mich ael-Kors-Watche s-Womens.html&g t;Michael Kors Mens Shirts</a> ; It'st2B
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 12
Detaljer om bloggen    
208
mirandas
Min blogg är som en godispåse ! Du vet aldrig vad du hittar! Kika in och läs om min vardag i skövde, min träning, mina tips och mina vänner samt pojkvän. enjoy!
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 2
Totalt ut: 30
Detaljer om bloggen    
209
www.amandapaugart.devote.se
Jag är en glad tjej på 18år som tar studenten detta år. Bloggar om mitt liv och vad som kommer komma längre fram i mitt liv. Ska till australien i slutet av året och planerar att inom några år gå på college.
Unika besökare: 0
Totalt unika: 1
Utgående besökare: 1
Totalt ut: 41
Detaljer om bloggen    
210
RobertRods
http://www.left wear.com/kobe-b ryant-shoes-c-4 5/kobe vi http://www.nxt- level.com/ http://www.medi acrestina.com/ <a href=http://www .leftwear.com/& gt;http://www.l eftwear.com/< ;/a> <a href=http://www .bamalimpex.com />http://www .bamalimpex.com /</a> the right s
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 1
Totalt ut: 31
Detaljer om bloggen    
211
Randallprom
Prada bags,Prada handbags,Prada wallet discount sale.Prada bags outlet online shop - Prada bags 2013,Prada handbags discount,Prada bags on sale.Welcome to order your favorite collection from our website. http://www.scar alux.com/discou nt Dr.Martens shoes
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 1
Totalt ut: 33
Detaljer om bloggen    
212
evelergiessix
http://www.mark etingbma.com/ <a href=http://www .marketingbma.c om/>Moncler& lt;/a> High Quality Chanel sale. Cheap Chanel bags,Chanel handbags,Chanel 2.55,Chanel handbag sale,Chanel wallet,Chanel bags 2013 online. Chanel bags on sale. All products have a dis
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 40
Detaljer om bloggen    
213
Flipleptore
http://www.ensi ura.com/ <a href=http://www .ensiura.com/&g t;Louis vuitton online discount</a& gt; In ensiura.com offers a great discount selection of michael kors shoulder bag online sale,michael kors shoulder small bag on sale,michael kors tote outlet for sale
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 48
Detaljer om bloggen    
214
Cheesy Cheesecake
Allt som är roligt. Vad som är roligt bestämmer vi. Men vi har bra smak.
Unika besökare: 0
Totalt unika: 10129
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 62
Detaljer om bloggen    
215
kazino277
ïî&e circ;å&et h; ÿç& ucirc;ê æå& ntilde;ò îâ ãë& oacute;õ îí åì ûõ <a href= http://ibola12. kazino-torrent. ru >Ë&oacu te;÷&osl ash;è&ar ing; îí ëà& eacute;í êà çè ;íî ;</a> rush ïî&e circ;å&et h; ñò ;ðà& ograve;å& atilde;è ÿ!
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 1
Totalt ut: 42
Detaljer om bloggen    
216
kazino934
ìå ì ïî&e circ;å&et h; åù å èã ;ðî&a circ;û&ar ing; àâ òî ìà ;òû ; êî& euml;î&aa cute;î&ec irc; <a href= http://info2.ka zino-las-vegasa .ru/vip476.html >è&at ilde;ð&icir c;âû ;å àâ òî ìà ;òû ; jump õý ;ëë&i circ;ó&e grave;í& lt;/a> ïî&e circ;å&et h; ôë&a ring;ø èã ;ðû áå ñï& euml;à&o grave;í& icirc; <a href= http://info2.ka zino-las-vegasa .ru/vip308.html >ê&agr ave;ð&ograv e;î&divid e;í&ucir c;å èã ;ðû äë&yu ml; àí ;äð&ic irc;è&au ml; ÷å ðå&cc edil; òî ðð&arin g;í&ogra ve; ¸ë
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 34
Detaljer om bloggen    
217
cldgsdsxno
Its beautiful applied wetrnhttp://urw aa.com/member/b log_post_view.p hp?postId=76067 rn<a href=http://che ap-macmakeupuk. snack.ws/>ch eap mac makeup</a> ;rn
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 1
Totalt ut: 34
Detaljer om bloggen    
218
pvqixsnmbk
where can I find former coach bag collections? ,<a href=http://usc hristianloubout inshoes.weebly. com/#76123>c hristian louboutin shoes</a> ,,http://maccos metics-wholesal e.blinkweb.com/ #29156
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 1
Totalt ut: 56
Detaljer om bloggen    
219
PositivSamtid.se
En blogg som är fylld med roliga, inspirerande, motiverande och glädjande inlägg om allt ifrån musik till livsstilar! Titta in och missa inte denna grymma och roliga blogg!rn
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 1
Totalt ut: 38
Detaljer om bloggen    
220
Viras
En av Sveriges största alternativa bloggar rnJag peppar folk till att våga vara sig själva
Unika besökare: 0
Totalt unika: 4
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 350
Detaljer om bloggen    
221
sweetdella.se
en blogg om två galna liv
Unika besökare: 0
Totalt unika: 2104
Utgående besökare: 3
Totalt ut: 431
Detaljer om bloggen    
222
aigroinsvl
If you have a Coach purse, have your purchased the cleaner for it or the leather conditioner? ,<a href=http://pol o-outlet-online .npage.co.uk/#9 6943>Polo Outlet</a> ;rn
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 68
Detaljer om bloggen    
223
HC Geeks
En ironisk humorblogg om ett påhittat ishockeylag och dess öden, skriven av den lika påhittade materialfö rvaltaren Matte Materialare
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 1
Totalt ut: 36
Detaljer om bloggen    
224
glfdjisurq
Is there a store that sells air jordans in portland OR like flight club?rn<a href=http://mac cosmeticswholes aless.cabanova. com/>Mac Cosmetics Wholesale</a >rnhttp://ww w.bomberjackenf etisch.de/forum /viewthread.php ?thread_id=2181 /rn
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 1
Totalt ut: 44
Detaljer om bloggen    
225
poker0
èí ;òå ;ðí& aring;ò êà çè ;íî ; áå ç äå&i uml;î&cce dil;è&og rave;à áî íó ;ñ çà ; ðå&at ilde;è&n tilde;ò& eth;à&ou ml;è&tho rn; â êà çè ;íî ; <a href= http://frohinfe tagesen.narod.r u/casino328.htm l >è&at ilde;ð&icir c;âû ;å êà çè ;íî ; îí ëà& eacute;í â ðî&nt ilde;ñ&e grave;è& lt;/a> áå ñï& euml;à&o grave;í& icirc;å èã ;ðî&a circ;î&ar ing; êà çè ;íî ;, <a href= http://frohinfe tagesen.narod.r u/casino320.htm l >ê&agr ave;ç&eg rave;í&i circ; âà áà ;íê ;</a>
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 26
Detaljer om bloggen    
226
slots2
êà çè ;íî ; èã ;ðî&a circ;û&ar ing; åë&a ring;í&a grave; àâ òî ìà ;òû ; áå ñï& euml;à&o grave;í& icirc;, à òà ;êæ å êà çè ;íî ; âó ëê&a grave;í îò äå&e uml; êà äð&ici rc;â ñï& aring;ò& aring;ð&aac ute;ó&et h;ã <a href= http://baiwalsr espororten.pop3 .ru/222.html >È&at ilde;ð&icir c;âû ;å Àâ òî ìà ;òû ; ×å& eth;ò&eg rave; Èã ;ðà& ograve;ü Áå ñï& euml;à&o grave;í& icirc; Áå ç Ðå&at ilde;è&n tilde;ò& eth;à&ou ml;è&egr ave; 777</a> êà çè ;íî ; ôà ðà&i circ;í ñò ;àô ; ïà& ograve;è , èí ;òå ;ðí& aring;ò êà çè ;íî ; ëó& divide;ø èå !
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 1
Totalt ut: 28
Detaljer om bloggen    
227
kazino217
êà ðò&i circ;÷&i acute;û&a ring; èã ;ðû ñê à÷ ;à&ograv e;ü áå ñï& euml;à&o grave;í& icirc; iso åù å ïî&e circ;å&et h; ôî& eth;ó&ig rave; áë& icirc;ã <a href= http://ibola19. kazino-torrent. ru >È&at ilde;ð&ucir c; àç ;àð& ograve;í ûå& lt;/a> êà ðò&i circ;÷&i acute;û&a ring; èã ;ðû 7 1 ñê à÷ ;à&ograv e;ü áå ñï& euml;à&o grave;í& icirc;.
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 39
Detaljer om bloggen    
228
Rasmus Nyström
I love beer and bitches. In that order.
Unika besökare: 0
Totalt unika: 427
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 104
Detaljer om bloggen    
229
kazino949
øê îë&a grave; ïî&e circ;å&et h;à ó÷ ;è&ntild e;ü ó ïð&ici rc;ô&egra ve; <a href= http://ibola7.k azino-torrent.r u/casino300.htm l >ï&icir c;êå ;ð èã ;ðà& ograve;ü íà ; ðå&ag rave;ë&uum l;í&ucir c;å äå&i acute;ü&at ilde;è&l t;/a> êà ðò&i circ;÷&i acute;à& yuml; èã ;ðà óí ;î.
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 37
Detaljer om bloggen    
230
klicsdjtkd
how can i get free samples at a makeup counter? ,<a href=http://che apconverse.weeb ly.com/#83983&g t;Cheap Converse</a& gt;rn,,http://w holesale-jersey ss.webs.com/#50 571rn
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 72
Detaljer om bloggen    
231
glfdjisplb
I use this stuff daily. It goes well with all my other makeup and always looks fantastic. ,<a href=http://arc teryxwomenjacke ts.webs.com/#13 575>arcteryx womens jackets</a&g t;rn,,http://ma cmakeupwholesal e.isintofashion .com/#60892rn
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 76
Detaljer om bloggen    
232
klsdfkvvce
What is a cute user name for a makeup guru on youtube? ,<a href=http://che ap-maccosmetics .blinkweb.com/# 28833>cheap mac cosmetics</a >rn,,http:// macmakeupwholes ale.isintofashi on.com/#27301rn
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 48
Detaljer om bloggen    
233
Arkiv kex
En svensk podcast och blogg med fokus på populärkul tur, humor, aktuella händelser och människo&o uml;den. Doktorn och Oscar ger sig ut på äventyr i cyberrymdens mörkaste hörn för att hitta godbitarna. Ny podcast varje onsdag och artiklar när vi känner för det.
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 92
Detaljer om bloggen    
234
liolanna
Hejsan! rnAnna heter jag och driver en blogg som handlar om allt mellan himmel och gjord!
Unika besökare: 0
Totalt unika: 90
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 86
Detaljer om bloggen    
235
Maskeradgalningen
Livet sett ur en maskeradgalning s ögon! Bloggen handlar om konsten att klä ut sig och gå fullständi gt BANANAS! Utklädning stips, tårtrecep t och pyssel blandas med mer personliga inlägg från maskeradgalning en själv.
Unika besökare: 0
Totalt unika: 16
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 10
Detaljer om bloggen    
236
mmissyme
en blogg!
Unika besökare: 0
Totalt unika: 425
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 190
Detaljer om bloggen    
237
Meanwhile in Sweden
På ett roligt sätt beskriver jag alla tokerier som händer under dagarna, funderingar som kan slå mig osv
Unika besökare: 0
Totalt unika: 8171
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 190
Detaljer om bloggen    
238
Janne Fantastic
Så vad är då "Janne Fantastic" ? Ja, det är jag det. En skäggig norrlännin g - utbildad filmmanusfö ;rfattare på Dramatiska Institutet (tack vare norrländsk inkvotering?) som alltid tecknat. Förutom att skriva på filmer som aldrig blir av och förelä ;sa o
Unika besökare: 0
Totalt unika: 1717
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 318
Detaljer om bloggen    
239
Tasteofpernilla
Varför ska man vara som alla andra? Jag skriver om allt från sex, skvaller, humor, privatlivet, mode, musik, jaa här har ni allt man söker efter. Jag har inget att dölja och låter er följa med in på djupet. Jag bjuder på mig själv och smaken är som baken,
Unika besökare: 0
Totalt unika: 44953
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 586
Detaljer om bloggen    
240
http://www.jassieofficial.blogg.se
Det är jag som är jassie! Jag är 25 år ung och småbarnsm amma. Jag är inte de minsta blyg och det tenderar att skrämma dom flesta i början. Jag är känd för mina galenskaper, mina påhitt, mitt glada humör och mitt sätt att våga vara mig själv utan att bry m
Unika besökare: 0
Totalt unika: 135
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 62
Detaljer om bloggen    
241
FörDenSistaFriaSommaren
En ironiskt rolig skriven blogg om "sista sommaren" innan alla krav kommer :-)
Unika besökare: 0
Totalt unika: 6
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 48
Detaljer om bloggen    
242
SMSTABBAR.SE
Här du råkat skicka fel sms till fel person? Då är du inte ensam, Läs andras sms misstag och blunders, mängder av felskickade och roliga sms.
Unika besökare: 0
Totalt unika: 7401
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 185
Detaljer om bloggen    
243
Keyyo
En tonårstje j som driver en humorblogg med äventyr i vardagen. "Jag skrev på högstadien s blankett att jag var en 185 cm blondin, som tränade yoga med mi personliga tränare Bobby och hade en chiuaua som hette Paris. Ingen trodde riktigt på mig"
Unika besökare: 0
Totalt unika: 3681
Utgående besökare: 1
Totalt ut: 130
Detaljer om bloggen    
244
Bildtuben
Blogg med humorbilder
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 49
Detaljer om bloggen    
245
- hannathorme ^w^
En blogg om mitt konstiga liv, foto, humor och massa annat kul!
Unika besökare: 0
Totalt unika: 1254
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 94
Detaljer om bloggen    
246
check out the life of jassie
Jassie heter jag och är 25 år gammal. När jag var 21 år gammal föddes min underbara lilla tjej vid namn L.T. Fyra år senare är jag fortfarande världens mest lyckligaste ensamståe nde mamman.
Unika besökare: 0
Totalt unika: 161
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 64
Detaljer om bloggen    
247
FailSMS
En blogg där du kan läsa om sms som blivit lite felskickade. Mycket humor ta del av din dagliga dos av FailSMS.
Unika besökare: 0
Totalt unika: 2
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 49
Detaljer om bloggen    
248
matildaaw
Jag bloggar om vänner, humor & allt där i mellan, så följ mina dagar i ord & bild!
Unika besökare: 0
Totalt unika: 257
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 137
Detaljer om bloggen    
249
Safe Stargazer
En blogg om ett ganska rörigt liv, men sett ur en humoristisk synvinkel. En resa genom dåtid och nutid, för att först&arin g; livet. Livet är bakåtstr& auml;vande, du kan aldrig först&arin g; nuet om du inte först&arin g;r ditt förflutna.
Unika besökare: 0
Totalt unika: 0
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 44
Detaljer om bloggen    
250
LoveeTruly.blogg.se
En jätte trevlig blogg där jah skriver om mitt liv o mina vänner o allt annat som händer! Jah kommer nästan alltid på något bus som jah kan göra o då skriver jah om de :D o så finns de massa tävlingar som ni kan vara med på :D t ex veckans blogg :D fråge
Unika besökare: 0
Totalt unika: 557
Utgående besökare: 0
Totalt ut: 66
Detaljer om bloggen    

Page 5 of 16 « < 3 4 5 6 7 > »

Dagens datum: April 22, 2014, 11:44 pm
Nästa omstart: April 24, 2014, 6:43 am
Vi har 27936 bloggar i våran databas.
4 bloggar / senaste 24 timmarna.
eXTReMe Tracker